Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové antikoagulanciá – súčasnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja
Angelika Bátorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Parenterálne prípravky heparínu a orálne kumarínové antikoagulanciá sú v súčasnosti štandardnými liekmi na prevenciu a liečbu venózneho a arteriálneho tromboembolizmu. Napriek nespornej účinnosti majú tieto lieky aj mnohé limitácie, ktoré sú ešte zreteľnejšie s rozširujúcimi sa indikáciami pre primárnu a najmä neohraničenú prípadne celoživotnú sekundárnu tromboprofylaxiu. V súčasnosti preto narastá potreba nových účinnejších a pritom bezpečných liekov so špecifickým antitrombotickým účinkom, možnosťou perorálneho užívania, pohodlným dávkovaním a bez nutnosti monitorovania. V poslednom desaťročí boli vyvinuté nové antitrombotiká s vysoko selektívnym inhibičným účinkom proti konkrétnemu koagulačnému enzýmu, alebo špecifickému stupňu koagulačnej reakcie. Ako prvé boli pre klinické použitie registrované parenterálne priame inhibítory trombínu a pentasacharid Fondaparinux so selektívnym anti Xa účinkom. Používanie prvého perorálneho priameho inhibítora trombínu Ximelagatranu bolo zastavené pre hepatotoxicitu, v marci 2008 sa v krajinách EÚ registroval ďalší z tejto skupiny liekov, dabigatran. V súčasnosti je vo vývoji celý rad perorálnych antitrombotík,z nich najväčšie šance pre skorú registráciu majú selektívne inhibítory FXa Rivaroxaban a Apixaban.
nové antikoagulanciá priame inhibítory trombínu inhibítory FXa
Kardiol. prax 2008; 6 (1): 45 - 50
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by