Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové horizonty v liečbe hypertenzie – kombinácia nízkych dávok antihypertenzív
Daniel Pella
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2005
Artériová hypertenzia je nesporne chorobou, ktorú je ľahké identifikovať, ale aj liečiť – teda aspoň teoreticky. V bežnej klinickej praxi však esenciálna artériová hypertenzia predstavuje veľmi heterogénnu nozologickú jednotku. Rôzne presorické mechanizmy sa môžu spolupodieľať na zvyšovaní krvného tlaku. Nie je preto žiadnym prekvapením, že monoterapia v liečbe hypertenzie je úspešná len vo veľmi malom percente prípadov. Tak je to napríklad pri použití diuretík, inhibítorov angiotenzínkonvertujúceho enzýmu alebo aj sartanov, pokiaľ sú podávané ako monoterapia. Význam kombinácie rôznych farmák je v tom, že ich účinok sa môže vzájomne zvýšiť. Navyše, kombinácia môže slúžiť na vyrovnanie kontraregulačných mechanizmov, ktoré sa spúšťajú vždy už pri začatí antihypertenznej liečby.
artériová hypertenzia inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu diuretiká kombinovaná terapia hypertenzie
Interná med. 2005; 5 (6): 357-362
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by