Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nové možnosti intenzifikácie liečby diabetu mellitu 2. typu koncentrovaným bazálnym inzulínom
Peter Galajda, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Bazálne inzulínové analógy sa používajú v liečbe pacientov s diabetom mellitom 2. typu ako účinná možnosť intenzifikácie
ich liečby. Optimálny bazálny inzulínový analóg podávaný raz denne by mal napodobniť fyziologickú bazálnu sekréciu
inzulínu, mať minimálne 24-hodinový účinok, bezvrcholový a vyrovnaný profil účinku s nízkou intra- a interindividuálnou
variabilitou, nižšie riziko hypoglykémie a nižší prírastok telesnej hmotnosti v porovnaní s NPH inzulínmi.
Novou možnosťou dosiahnutia požadovaných vlastností bazálnych inzulínových analógov je v prípade nového bazálneho
inzulínu glargín 300 U/ml (Gla-300) úprava farmakokinetického a farmakodynamického profilu. Gla-300 predstavuje
3-krát koncentrovanejší inzulín glargín 100 U/ml (Gla-100) s menším tretinovým objemom depotu, čím sa dosiahne
dlhší účinok presahujúci 24 hodín a menšia variabilita počas dňa. Pri zrovnateľnej účinnosti a tolerancii oboch inzulínov
sa podávanie inzulínu Gla-300 v porovnaní s inzulínom Gla-100 spája s nižším výskytom hypoglykémie, najmä nočnej,
a nižším prírastkom telesnej hmotnosti. Inzulín Gla-300 tak predstavuje lepšiu možnosť pri intenzifikácii liečby pacientov
s diabetom mellitom 2. typu ako pôvodný inzulín Gla-100.
diabetes mellitus 2. typu intenzifikácia liečby bazálny inzulínový analóg inzulín glargín 300 U/ml
Interná med. 2016; 16 (4): 149-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by