Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nové možnosti intenzifikácie liečby diabetu mellitu 2. typu koncentrovaným bazálnym inzulínom
Peter Galajda, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Bazálne inzulínové analógy sa používajú v liečbe pacientov s diabetom mellitom 2. typu ako účinná možnosť intenzifikácie
ich liečby. Optimálny bazálny inzulínový analóg podávaný raz denne by mal napodobniť fyziologickú bazálnu sekréciu
inzulínu, mať minimálne 24-hodinový účinok, bezvrcholový a vyrovnaný profil účinku s nízkou intra- a interindividuálnou
variabilitou, nižšie riziko hypoglykémie a nižší prírastok telesnej hmotnosti v porovnaní s NPH inzulínmi.
Novou možnosťou dosiahnutia požadovaných vlastností bazálnych inzulínových analógov je v prípade nového bazálneho
inzulínu glargín 300 U/ml (Gla-300) úprava farmakokinetického a farmakodynamického profilu. Gla-300 predstavuje
3-krát koncentrovanejší inzulín glargín 100 U/ml (Gla-100) s menším tretinovým objemom depotu, čím sa dosiahne
dlhší účinok presahujúci 24 hodín a menšia variabilita počas dňa. Pri zrovnateľnej účinnosti a tolerancii oboch inzulínov
sa podávanie inzulínu Gla-300 v porovnaní s inzulínom Gla-100 spája s nižším výskytom hypoglykémie, najmä nočnej,
a nižším prírastkom telesnej hmotnosti. Inzulín Gla-300 tak predstavuje lepšiu možnosť pri intenzifikácii liečby pacientov
s diabetom mellitom 2. typu ako pôvodný inzulín Gla-100.
diabetes mellitus 2. typu intenzifikácia liečby bazálny inzulínový analóg inzulín glargín 300 U/ml
Interná med. 2016; 16 (4): 149-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by