Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Nové možnosti liečby hyperaktívneho močového mechúra moduláciou aktivity niektorých typov iónových kanálov
Jana Barboríková, Ján Ľupták, Michaela Kocmálová, Marián Grendár, Ján Švihra sen., Martin Jonáš, Ján Dargaj, Martina Šutovská
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Cieľ: Identifikovať nové potenciálne možnosti farmakoterapie hyperaktívneho močového mechúra prostredníctvom účinku modulátorov vybraných typov kalciových iónových kanálov na kontrakčnú aktivitu detruzora močového mechúra v experimentálnych podmienkach. Materiál a metódy: U 18 pacientov, ktorým bola v rámci radikálnej prostatektómie (indikovanej pre karcinóm prostaty cT2N0M0) odobratá vzorka svaloviny detruzora, bola sledovaná zmena amplitúdy jej kontrakcie po podaní rôznych koncentrácií liečiv modulujúcich aktivitu kalciových iónových kanálov samostatne alebo v kombinácii.
Výsledky: Účinok podobný referenčným liečivám (oxybutinín a mirabegron) bol zaznamenaný v prípade látok, ktoré inhibujú uvoľnenie a obnovu dostupných vnútrobunkových zásob Ca2+ v myocytoch prostredníctvom kalciových kanálov aktivovaných uvoľnením kalcia (CRAC).
Záver: Z výsledkov experimentov je zrejmé, že vplyv liečiv schopných blokovať aktivitu podjednotiek CRAC kanálov, proteínov Orai a STIM, na kontrakčnú aktivitu detruzora je porovnateľný s účinkom látok doteraz používaných liečbu OAB.

New options for treatment of the overactive bladder by modulating some ion channel activity.
Aim: Identify new potential options for the overactive bladder (OAB) therapy through the effect of modulators of selected calcium ion channel on the urinary bladder smooth muscle (UBSM) contractile activity under experimental conditions.
Material and Methods: On the samples of UBSM collected in18 patients who underwent radical prostatectomy due to prostate cancer (cT2N0M0), the changes in UBSM contractile amplitude we observed after the administration of different concentrations of 4 drugs modulating calcium ion channel activity alone or in the combination. Results: An effect similar to the reference drugs (oxybutynin and mirabegron) was noted when drugs inhibiting release and restoration of intracellular Ca2+ reserves in the myocytes through calcium-release activated calcium channels activated by the release of calcium (CRAC).
Conclusions: It is clear from the results of the experiments that the effect of drugs capable to block the activity CRAC channels subunits, proteins Orai and STIM, is equivalent to the substances currently used in the treatment of OAB.
Keywords: hyperactive bladder, calcium ion channels, contractility of smooth muscle
hyperaktívny močový mechúr kalciové iónové kanály kontraktilita hladkého svalstva
Klin. urol. 2018; 14 (1): 24 – 27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by