Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové možnosti liečby klostrídiovej enterokolitídy
Ján Hockicko, Ivana Hockicková, Patrícia Dorčáková, Martin Novotný
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
Incidencia hnačkovitých ochorení spôsobených Clostridioides difficile v posledných rokoch narastá. V klinickej praxi sa čoraz viac stretávame so zlyhaním štandardnej liečby. Tento článok poskytuje prehľad nových antimikrobiálnych látok v liečbe klostrídiových enterokolitíd.

New treatment options for Clostridial enterocolitis
The incidence of colitis due to Clostridioides dificile grows up in last years. The failure of treatment become more often in clinical practice. This article provide summary about new antimicrobial agents in treatment of Clostridioides difficile infection.
Keywords: Clostridioides difficile, recurrency, infection
Clostridioides difficile rekurencia infekcia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by