Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové odpovede na otázky zo štúdie EMPA-REG OUTCOME: diabetes mellitus, srdcové zlyhávanie a empagliflozín
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2016
U pacientov s diabetom je vysoká prevalencia srdcového zlyhávania. V štúdii EMPA-REG OUTCOME empagliflozín pridaný
k štandardnej liečbe znižoval riziko primárneho kompozitného kardiovaskulárneho ukazovateľa (kardiovaskulárna
úmrtnosť, nefatálny infarkt myokardu alebo nefatálna cievna mozgová príhoda), kardiovaskulárnej a celkovej mortality
a hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie u pacientov s diabetom 2. typu s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Empagliflozín
znižoval hospitalizáciu pre srdcové zlyhávanie a kardiovaskulárne úmrtie s konzistentným priaznivým účinkom
u pacientov so srdcovým zlyhávaním a bez srdcového zlyhávania pri vstupe do štúdie.
diabetes mellitus 2. typu empagliflozín EMPA-REG OUTCOME kardiovaskulárne riziko rdcové zlyhávanie
Interná med. 2016, 16 (9): 351-355
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by