Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové perspektívy cielenej liečby chronickej myelocytovej leukémie – 1. časť
Peter Rohoň, Edgar Faber, Ivana Skoumalová, Karel Indrák
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2007
Chronická myelocytová leukémia (CML) je chronickým myeloproliferatívnym ochorením charakterizovaným prítomnosťou filadelfského chromozómu (Ph) a/alebo fúzneho génu BCR/ABL. Imatinib mesylát (Glivec®) predstavuje prvú molekulovú cielenú liečbu, ktorá špecificky inhibuje Bcr/Abl tyrozínovú kinázu (TK). Vďaka svojej vynikajúcej účinnosti je v súčasnosti etablovaným liekom 1. línie u pacientov s novo diagnostikovanou CML. Vznik rezistencie na túto molekulu sa aktuálne považuje za najväčší problém pri jeho podávaní a v priebehu 5 rokov ohrozuje až 20 % chorých s CML. Vo väčšine prípadov je príčinou rezistencie vznik bodových mutácií v oblasti ABL kinázovej domény. Rezistenciu môže zapríčiniť aj hyperexpresia Bcr/Abl proteínu, de novo získané cytogenetické aberácie alebo mechanizmy, ktoré ovplyvňujú hladinu lieku v cieľových bunkách. Nasledujúci prehľad analyzuje hlavné príčiny rezistencie na imatinib.
chronická myelocytová leukémia BCR/ABL fúzny gén imatinib rezistencia na imatinib
Interná med. 2007; 7 (7-8): 401-406
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by