Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Nové pohľady na etiopatogenézu anginy pectoris s „normálnym“ koronarogramom
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Gabriela Kaliská, Jarmila Okapcová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Prinzmetalova angina pectoris sa vyskytuje u 2-3 % koronarografovaných. Mikrovaskulárnu anginu pectoris sme u 500 pacientov indikovaných na plánovanú koronarografiu našli v 14 %. Jej výskyt 4,1-krát prevládal u periklimakterických, androidne obéznych, benígne hirzutických žien. Prítomnosťou fenoménov syndrómu inzulínovej rezistencie a indexmi senzitivity inzulínu sa mikrovaskulárna a vazospastická angina pectoris vzájomne nelíšili od pacientov s nálezom signifikantných koronárnych stenóz, ak sa porovnávali jedinci rovnakého pohlavia, veku a BMI. V pozadí mikrovaskulárnej anginy pectoris bol v 4,3 % prítomný hormonálne aktívny tumor a určitý stupeň koronárnej aterosklerózy, spojený s dysfunkciou poškodeného cievneho endotelu a s relatívnou nadprodukciou katecholamínov i vazospastického endotelínu-1 a deficitom tvorby vazodilatačného NO. Príčinou mikrovaskulárnej a vazospastickej anginy pectoris či tako-tsubo kardiomyopatie môžu byť aj rôzne endokrinné, zdanlivo subklinické tumory, podmieňujúce elektrolytové poruchy (Connov syndróm, Cushingov syndróm, primárna hyperparatyreóza), ale hlavne feochromocytóm, koprodukujúci spolu s katecholamínmi aj endotelín-1 a sérotonín, ktoré sa potom podieľajú na spúšťaní koronárnych vazospazmov.
mikrovaskulárna angina pectoris vazospastická tako-tsubo stresová kardiomyopatia
Interná med. 2009; 9 (3): 131-137
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by