Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové rizikové skupiny pri tuberkulóze na slovensku
Ivan Solovič, Jana Kotuľáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Autori v práci prezentujú výsledky epidemiologickej situácie pri TBC na Slovensku so zameraním na nové rizikové skupiny – utečenci, TBC/HIV koinfekcie, pacienti infikovaní multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií, marginálne skupiny obyvateľstva.
TBC rizikové skupiny HIV utečenci Rómovia multirezistentná tbc
Interná med. 2005; 5 (1): 13-17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by