Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Novinky v liečbe metformínom
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Metformín je zástupca orálnych antidiabetík zo skupiny biguanidov, uvedený do klinickej praxe v roku 1957. Po počiatočných
úspechoch v 60. rokoch 20. storočia nastali obavy z toho lieku. Prispeli k tomu hlavne tri faktory (talidomidová
aféra, riziko laktátovej acidózy, výsledky štúdie UGDP). K renesancii metformínu prispeli predovšetkým výsledky
štúdie UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study). V súčasnosti metformín jednoznačne považujeme za liek
prvej voľby u diabetikov 2. typu za predpokladu, že nie sú prítomné nežiaduce účinky alebo kontraindikácie jeho použitia.
Metformín je indikovaný v liečbe DM 2. typu v monoterapii alebo v kombinácii so všetkými orálnymi antidiabetikami,
agonistami GLP-1 receptorov a s inzulínom. Napriek tomu, že sa metformín používa v klinickej praxi viac ako 50
rokov, stále sa v súvislosti s liečbou týmto farmakom objavujú klinické novinky, a to najmä: použitie pri zníženej obličkovej
funkcii a stabilnom srdcovom zlyhávaní a nové trendy jeho použitia v klinickej praxi.
metformín použitie nové trendy
Interná med. 2016; 16 (4): 145-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by