Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Novinky v liečbe metformínom
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Metformín je zástupca orálnych antidiabetík zo skupiny biguanidov, uvedený do klinickej praxe v roku 1957. Po počiatočných
úspechoch v 60. rokoch 20. storočia nastali obavy z toho lieku. Prispeli k tomu hlavne tri faktory (talidomidová
aféra, riziko laktátovej acidózy, výsledky štúdie UGDP). K renesancii metformínu prispeli predovšetkým výsledky
štúdie UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study). V súčasnosti metformín jednoznačne považujeme za liek
prvej voľby u diabetikov 2. typu za predpokladu, že nie sú prítomné nežiaduce účinky alebo kontraindikácie jeho použitia.
Metformín je indikovaný v liečbe DM 2. typu v monoterapii alebo v kombinácii so všetkými orálnymi antidiabetikami,
agonistami GLP-1 receptorov a s inzulínom. Napriek tomu, že sa metformín používa v klinickej praxi viac ako 50
rokov, stále sa v súvislosti s liečbou týmto farmakom objavujú klinické novinky, a to najmä: použitie pri zníženej obličkovej
funkcii a stabilnom srdcovom zlyhávaní a nové trendy jeho použitia v klinickej praxi.
metformín použitie nové trendy
Interná med. 2016; 16 (4): 145-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by