Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Odporúčania
Novinky v Odporúčaniach na diagnostiku a liečbu pacientov so STEMI
Roman Margóczy
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2017
Päť rokov od ostatných Odporúčaní z roku 2012 ubehlo
pomerne rýchlo a objem nových poznatkov dosiahol úroveň,
ktorá si vyžiadala ich aktualizáciu. Okrem zmien niektorých
starších odporúčaní sú uvedené aj úplne nové, definujú sa nové
pojmy, časové intervaly a indikátory kvality poskytovanej
starostlivosti (obrázok 1). Odporúčania sú dostupné na stránke
www.escardio.org na celkovo 66 stranách, z ktorých sú 4 strany
úvodné, ďalších 46 strán samotného textu a záverečných 16 strán
obsahuje 477 citácií. Odporúčania boli prezentované na výročnom
kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) v auguste
2017 v Barcelone, originálna prezentácia bola rozsiahla,
obsahovala 94 strán.
Interná med. 2017; 17 (11): 449-452
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by