Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Novinky v terapii ulceróznej kolitídy derivátmi 5-aminosalicylovej kyseliny
Martin Schnierer, Peter Lipták, Peter Hyrdel, Lenka Bubernáková, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Aj keď sú poznatky o používaní, bezpečnosti a efektivite 5-aminosalicylátov relatívne značné, stále prebiehajú štúdie,
ktoré v klinickej praxi napomáhajú pri individualizácii terapie pacientov trpiacich IBD. Napriek súčasne platným odporúčaniam
sú prezentované nové poznatky napomáhajúce optimalizovať dlhodobý manažment pacientov, a tým aj zvýšiť
mieru kvality ich života. V nasledujúcich riadkoch si vám dovoľujeme prezentovať výsledky dvoch štúdií zameraných
na deriváty 5-aminosalicylátov ako základných pilierov v terapii hlavne ulceróznej kolitídy so zacielením na nové skúsenosti
v dávkovaní týchto liekov.
5-aminosalicyláty ulcerózna kolitída remisia
Gastroenterol. prax 2016; 15 (2): 85-88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by