Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Novinky vo farmakologickom manažmente akútneho a chronického srdcového zlyhávania v najnovších odporúčaniach ESC z roku 2016
Ján Murín
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Výskyt chronického srdcového zlyhávania (SZ) v posledných dekádach rýchlo stúpa. Ochorenie má vysokú morbiditu a mortalitu, je príčinou častých rehospitalizácií a ovplyvňuje negatívne kvalitu života chorého. Farmakoterapia je významným nástrojom ovplyvnenia kvality života chorých i jeho prognózy. Echokardiografia umožňuje preukázať, či chorý trpí SZ s redukovanou ejekčnou frakciou (ejekčná frakcia ľavej komory < 40 %), SZ so zachovanou ejekčnou frakciou (ejekčná frakcia ≥ 50 %) a nové odporúčania vytvorili ešte malú podskupinu chorých so strednou hodnotou ejekčnej frakcie (40 % – 49 %). Ochorenie diagnostikujeme klinicky. Pri SZ-REF máme jasné odporúčania liečby – novinkou je liečba diabetikov 2. typu empagliflozínom a liečba ARNI s ambíciou nahradiť ACE inhibítor či sartan (pridaním efektu priaznivých nátriuretických peptidov). V oblasti akútneho SZ zásadné novšie liečebné prístupy nevznikli. Lepšia je však prevencia ako liečba SZ, a tam ide o správnu prevenciu ischemickej choroby srdca včasným rozpoznaním a liečením rizikových kardiovaskulárnych faktorov.
chronické srdcové zlyhávanie akútne srdcové zlyhávanie farmakoterapia srdcového zlyhávania empagliflozín ARNI (angiotenzín receptor neprilysín inhibítor)l
Interná med. 2017; 17 (4): 145-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by