Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Novšie trendy v liečbe akútneho infarktu myokardu s eleváciami st segmentu podľa odporúčaní európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2012
Miroslav Vytiska, Marián Hranai
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2014
Akútny infarkt myokardu je jednou z hlavných príčin morbidity a mortality na Slovensku. Európska kardiologická spoločnosť uverejnila v roku 2012 odporučenia na liečbu pacientov s infarktom myokardu s eleváciami ST segmentu. Cieľom týchto odporučení je aplikácia nových poznatkov a liečebných postupov u pacientov s týmto ochorením. Zvláštna pozornosť je venovaná časovému faktoru vzhľadom na reperfúznu liečbu, nové antitrombotické lieky a primárnu koronárnu angioplastiku ako preferenčnú liečebnú metódu pacientov s akútnym infarktom myokardu. Odporúčania by mali slúžiť lekárom s cieľom optimalizovať liečbu pacientov s touto diagnózou.
odporučenia akútny infarkt myokardu elevácie ST segmentu reperfúzna liečba primárna koronárna angioplastika, antitrombotická liečba
Interná med. 2014; 14 (9): 343-347
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by