Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nový analóg glukagónu podobného peptidu-1 –liraglutid a jeho potenciál v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2008
Liraglutid - nový acylovaný, dlhoúčinkujúci analóg glukagónu podobného peptidu-1 (GLP-1) - je viazaný nekovalentnou väzbou pomocou mastnej kyseliny s molekulou albumínu. Táto silná väzba so sérovým albumínom, zmena molekuly a tiež spontánne zhlukovanie molekúl liraglutidu vedú k spomaleniu subkutánnej absorbcie, k blokáde jeho štiepenia enzýmom dipeptidyl peptidázou- 4 (DPP-4) a k predĺženiu účinku. Biologický polčas liraglutidu je 10 - 15 hodín, a preto ho stačí podávať subkutánne len raz denne. V súčasnosti je v štádiu záverečných klinických štúdií a v blízkej budúcnosti sa očakáva jeho uvedenie na trh. Liraglutid glukózodependentným spôsobom zvyšuje sekréciu inzulínu, potláča neprimerane zvýšenú postprandiálnu hladinu glukagónu, len mierne spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, zníženou chuťou do jedla redukuje príjem potravy. V klinických štúdiách liraglutid zlepšil ukazovatele funkcie B-buniek (HOMA-B, pomer proinzulín/inzulín). Experimenty na zvieratách ukázali, že liraglutid zvyšuje počet B-buniek, a to znížením apoptózy, ale aj stimuláciou neoproliferácie B-buniek z buniek pankreatických duktov. Pridanie liraglutidu k predchádzajúcej liečbe prichádza do úvahy hlavne u obéznych pacientov s diabetom mellitus (DM) 2. typu. Ukazuje sa, že tento preparát môže mať aj potenciál na zníženie incidencie kardiovaskulárnych príhod u diabetikov 2. typu.
diabetes mellitus 2. typu liraglutid klinické štúdie glykemická kompenzácia telesná hmotnosť
Interná med. 2008; 8 (11): 588-592
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by