Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nový bazálny inzulínový analóg - inzulín detemir
Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2005
Začiatok a trvanie účinku bazálnych inzulínových analógov sa viac približuje fyziologickej pulznej bazálnej sekrécii inzulínu. Už niekoľko rokov sa na Slovensku používa bazálny analóg - inzulín glargín a v súčasnosti prichádza do bežnej klinickej praxe aj nový bazálny inzulínový analóg - inzulín detemir. Trvanie účinku inzulínu detemir je do 24 hodín a v závislosti od dávky sa podáva raz alebo dvakrát denne. Doterajšie štúdie ukázali, že jeho podávanie je spojené s menším rizikom rozvoja hypoglykémie, a to hlavne nočnej, ako podávanie inzulínu NPH. Liečba inzulínom detemir bola spojená so znížením telesnej hmotnosti u diabetikov 1. typu, ako aj so signifikantne nižším nárastom telesnej hmotnosti u diabetikov 2. typu v porovnaní s pacientmi, ktorým bol podávaný inzulín NPH.
inzulín detemir farmakokinetiká farmakodynamiká účinnosť bezpečnosť
Interná med. 2005; 5 (11): 632-636
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by