Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nový pohľad na liečbu albumínom pri cirhóze pečene
Marek Rác, Tomáš Koller, Ľubomír Skladaný, Martin Janíčko, Peter Jarčuška
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Albumín je cirkulujúci proteín plazmy. Je zodpovedný za 80 % onkotického tlaku. Okrem tejto dôležitej funkcie, keď
účinkuje ako modulátor distribúcie tekutín, má veľa ďalších fyziologických funkcií. Mnohé sa spájajú s jeho schopnosťou
viazať a transportovať množstvo endogénnych a exogénnych molekúl, zvýšiť ich rozpustnosť v plazme, transportovať
ich do tkanív a orgánov alebo naopak, ak ide o toxické substancie. Jeho koncentrácia v plazme sa znižuje s poklesom
funkcie pečene pri cirhóze pečene. Na znížení koncentrácie v plazme sa podieľa znížená syntéza v pečeni, dilúcia
pri retencii tekutín a extravazácia. Pokles koncentrácie albumínu koreluje s prognózou pacienta s pokročilým ochorením
pečene. Dekompenzovaná cirhóza predstavuje klinický stav, ktorý sa spája okrem hemodynamických zmien aj so
systémovým zápalom. Vtedy dochádza k poškodeniu chemickej štruktúry albumínu špecifickými procesmi (glykácia,
oxidácia). Oxidatívny stres hrá dôležitú úlohu v patogenéze poškodenia pečene. Albumín svojím fyziologickým pôsobením
plní dôležitú úlohu modulátora zápalu a zametača radikálov. Jeho hlavné indikácie z pohľadu hepatológa, keď
využívame nielen jeho onkotické vlastnosti, sú tieto tri: prevencia vzniku cirkulačnej dysfunkcie pri veľkoobjemovej paracentéze,
prevencia vzniku cirkulačnej dysfunkcie a rozvoja hepatorenálneho syndrómu 1. typu pri spontánnej baktériovej
peritonitíde, diagnostika a liečba hepatorenálneho syndrómu. Nádejné je jeho použitie aj pri ďalších klinických
stavoch, ktoré komplikujú priebeh cirhózy pečene.
albumín efektívna koncentrácia albumínu cirhóza pečene Ascites spontánna baktériová peritonitída cirkulačná dysfunkcia hepatorenálny syndróm baktériová infekcia
Interná med. ; 15 (5): 217-222
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by