Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Nový štandard liečby metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty
Ján Kliment, Monika Kuzma
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Androgénová deprivačná terapia (ADT) do roku 2015 bola štandardnou liečbou metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty (mHSKP). V roku 2015 boli publikované výsledky klinických štúdií CHAARTED a STAMPEDE-docetaxel, ktoré preukázali významné predĺženie prežívania, ak sa ADT doplnila o docetaxel u pacientov s mHSKP. Výsledky štúdií viedli k zmene dovtedy štandardnej liečby mHSKP. V roku 2017 boli publikované výsledky klinických štúdií LATITUDE a STAMPEDE-abiraterón, ktoré podobne preukázali významné predĺženie života pacientov s mHSKP, ak sa k ADT pridal abiraterón a prednizón. V práci sú uvedené výsledky klinických štúdií III. fázy, v ktorých sa k ADT pridal docetaxel alebo abiraterón spolu s prednizónom, ktoré sa stali základom pre nový štandard v liečbe pacientov s mHSKP.

A new standard in the treatment of metastatic hormone sensitive prostate cancer
Until the year 2015, androgene deprivation therapy (ADT) was the standard treatment of metastatic hormone sensitive prostate cancer (mHSPC). In the year 2015 the results from clinical studies CHAARTED and STAMPEDE-docetaxel were published and proved significant prolongation of survival if ADT was supplemented with docetaxel in patients with mHSPC. The results of the studies led to a change in standard mHSPC treatment. In the year 2017, clinical trials LATITUDE and STAMPEDE-abiraterone presented similar improvement in survival when abiraterone and prednisone were added to ADT in patients with mHSPC. In the work the results of randomized phase III clinical trials were published, which investigated docetaxel or abiraterone together with prednisone added to ADT in patients with mHSPC.
Keywords: metastatic hormone sensitive prostate cancer, docetaxel, abiraterone.
metastatický hormonálne senzitívny karcinóm prostaty docetaxel abiraterón
Klin urol 2018; 14 (3): 90 – 94
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by