Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nozokomiálne patogény v etiológii septických stavov
Ján Koreň, Daniela Kotulová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
Vznik septických ochorení v zdravotníckom zariadení je v súčasnosti zapríčinený rôznymi pôvodcami, ktorí majú charakter nozokomiálnych patogénov v danom prostredí. Tieto infekcie môžu mať endogénny pôvod so sekundárne získanou rezistenciou fyziologickej flóry selekčným tlakom antibiotík. Potlačením rastu citlivých baktérií sa pacient kolonizuje premnožením populácie rezistentných kmeňov, ako sú napr.: meticilín rezistentné koaguláza negatívne stafylokoky (MRKoNS) a meticilín rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA), enterobaktérie s produkciou širokospektrálnych betalaktamáz - ESBL (extended spectrum beta-lactamases) a iné. Exogénny nozokomiálny charakter majú tie infekcie, ktoré vznikajú transferom mikroorganizmov medzi hospitalizovanými pacientmi, personálom a nemocničným prostredím. Cieľom našej práce bolo charakterizovať nozokomiálne patogény ako pôvodcov septických stavov, opísať, aké ochorenia najčastejšie spôsobujú, na ktoré antibiotiká vzniká najčastejšie rezistencia a ktoré antiinfekčné liečivá sú najvhodnejšie na ich liečbu.
fyziologická flóra kože a slizníc sepsa antibiotiká rezistencia
Interná med. 2007; 7 (10): 529-533
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by