Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Nozokomiálne patogény v etiológii septických stavov na i. internej klinike fakultnej nemocnice a lekárskej fakulty univerzity komenského v bratislave
Ján Koreň, Michal Koreň, Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
V nadväznosti na článok NOZOKOMIÁLNE PATOGÉNY V ETIOLÓGII SEPTICKÝCH STAVOV sme sa v práci zamerali na analýzu identifikovaných mikrobiálnych pôvodcov z jednotlivých biologických materiálov, v akom vzťahu boli k postihnutým orgánovým systémom a aké diagnostikované infekčné ochorenie spôsobili, ktoré následne viedlo k zachytenému septickému stavu. Rezistencia na meticilín u koaguláza negatívnych stafylokokov bola u 2 zo 4 a u Staphylococcus aureus u 2 zo 6 kmeňov. Produkcia širokospektrálnych betalaktamáz, ESBL (extended spectrum beta-lactamases), bola potvrdená u 2 (Klebsiella pneumoniae a Enterobacter cloacae) z 9 zachytených kmeňov enterobaktérií. U 5 z 15 pacientov boli identifikované kvasinkovité mikroorganizmy. Cieľom práce bolo poukázať na význam úpravy empirickej terapie na základe citlivosti patogénov stanovením cielenej liečby na Mikrobiologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave.
nozokomiálna infekcia patogenita sepsa rezistencia na antibiotiká
Interná med. 2007; 7 (10): 535-540
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by