Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nutričná gramotnosť detí s chronickou obličkovou chorobou a ich adherencia k výživovým odporúčaniam
Ivana Skoumalová, Milan Kuchta
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Chronická obličková choroba je považovaná za závažný problém verejného zdravia. Prevalencia tohto ochorenia má
stúpajúcu tendenciu a u detí významne ovplyvňuje ich fyzický a psychosociálny vývin a kvalitu života. Je to ochorenie
veľmi náročné na sebaovládanie, dodržiavanie liečby a nutričných odporúčaní. Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti pacientov
(resp. ich opatrovateľov) s chronickou obličkovou chorobou a adherencie k nutričným odporúčaniam by mohlo
prispieť k zvýšeniu efektivity manažmentu tohto ochorenia, k zníženiu morbidity a mortality a k celkovému zvýšeniu
kvality života takto postihnutých detí. Výskum v tejto oblasti a zvyšovanie povedomia odbornej verejnosti o tomto koncepte
je veľmi významný.
chronická obličková choroba zdravotná gramotnosť nutričná gramotnosť adherencia výživové odporúčania
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (6):284-287
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by