Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nutričné a metabolické poruchy u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pavol Joppa, Pavol Pobeha, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2013
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa popri pľúcnych prejavoch vyznačuje prítomnosťou systémového zápalu v cirkulácii, ktorý súvisí s rozvojom systémových prejavov – kachexie a dysfunkcie kostrového svalstva, ako aj komorbidít vrátane metabolického syndrómu a diabetu 2. typu. Pre kachexiu je typický katabolizmus proteínov v kostrových svaloch, ktorého dôsledkom je pokles hmotnosti a najmä úbytok aktívnej (beztukovej) telesnej hmoty. Hlavnými liečebnými postupmi pri kachexii sú nutričná podpora spolu s liečebnou rehabilitáciou. Metabolický syndróm a abdominálna obezita pri CHOCHP potenciujú systémový zápal a spolupôsobia pri progresii aterosklerotického procesu s výsledkom vyššieho rizika vzniku diabetu 2. typu a fatálnych kardiovaskulárnych komplikácií.
chronická obštrukčná choroba pľúc systémové prejavy komorbidity kachexia metabolický syndróm
Interná med. 2013; 13 (6): 300-304
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by