Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nutričné a metabolické poruchy u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pavol Joppa, Pavol Pobeha, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2013
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) sa popri pľúcnych prejavoch vyznačuje prítomnosťou systémového zápalu v cirkulácii, ktorý súvisí s rozvojom systémových prejavov – kachexie a dysfunkcie kostrového svalstva, ako aj komorbidít vrátane metabolického syndrómu a diabetu 2. typu. Pre kachexiu je typický katabolizmus proteínov v kostrových svaloch, ktorého dôsledkom je pokles hmotnosti a najmä úbytok aktívnej (beztukovej) telesnej hmoty. Hlavnými liečebnými postupmi pri kachexii sú nutričná podpora spolu s liečebnou rehabilitáciou. Metabolický syndróm a abdominálna obezita pri CHOCHP potenciujú systémový zápal a spolupôsobia pri progresii aterosklerotického procesu s výsledkom vyššieho rizika vzniku diabetu 2. typu a fatálnych kardiovaskulárnych komplikácií.
chronická obštrukčná choroba pľúc systémové prejavy komorbidity kachexia metabolický syndróm
Interná med. 2013; 13 (6): 300-304
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by