Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nutrične podmienené endokrinopatie Časť I. – zmeny tropných funkcií v dôsledku obezity
Natália Čamborová, Marián Mokáň, Peter Galajda
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
V dnešnej dobe mohutného rozmachu civilizačných ochorení a vysokej prevalencie obezity vo svetovej populácii sú podrobne skúmané a dokumentované endokrinopatie vedúce k excesívnemu hmotnostnému prírastku. Je nutné si však uvedomiť, že hormonálne poruchy môžu byť nielen príčinou, ale aj dôsledkom morbídnej obezity, alterujúc látkovú premenu a metabolizmus. K hormonálnym zmenám v organizme rovnako dochádza pri významne redukovanom nutričnom príjme a podvýžive. Správne stanovenie primárnej príčiny hormonálnych zmien umožňuje kauzálne zacielenie terapie s vyšším efektom liečby a so znížením ekonomických nákladov.

Nutritionally conditioned endocrinopathy
Part I. – changes of pituitary function due to obesity
In today’s massive boom of civilization diseases and high prevalence of obesity in the worldwide population, endocrinopathies leading to an excessive weight gain are exactly documented. However, it is important to realise, that hormonal disorders can be not only the cause but also the consequence of morbid obesity altering metabolism. Except of the upper mentioned, the significantly reduced nutrition intake and malnutrition can also lead to hormonal changes in the organism. Right determination of the primary cause of hormonal changes allows causal targeting of treatment with a higher treatment effect and a reduction in economic costs.
Keywords: obesity, pituitary, insulin resistance
obezita hypofýza inzulínová rezistencia
Interná med. 2018; 18 (5): 205-210
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by