Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Obezita a nádory obličiek: úloha leptínu a adiponektínu v onkogenéze
Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová, Alena Pidaničová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Cieľ práce: Cieľom tohto článku je zhodnotiť vzťah medzi koncentráciami dvoch najznámejších adipocytokínov, leptínu a adiponektínu, a malígnymi ochoreniami obličiek. Materiál a metódy: Autori sumarizujú súčasne dostupné literárne údaje o vplyve koncentrácie vybraných adipocytokínov na vznik a progresiu karcinómov obličiek. Rozoberajú biologické účinky leptínu a adiponektínu a patomechanizmy, ktorými sa tieto hormóny tukového tkaniva môžu podieľať na procese onkogenézy. Výsledky: Karcinómy obličiek predstavujú približne 2-3 % všetkých malignít a sú treťou najčastejšou neopláziou v urologickej praxi. Na ich vzniku sa spolupodieľajú vplyvy prostredia, najmä fajčenie, obezita a výskyt hypertenzie, príp. antihypertenzívna terapia. V ostatných dekádach zaznamenávame rapídny nárast obezity v populácii vyspelých krajín. Od roku 1998 sa dokonca hovorí o epidémii obezity. Viacero štúdií potvrdilo kauzálny vzťah medzi obezitou a zvýšeným rizikom vzniku niektorých nádorových ochorení, najmä nádorov endometria, prsníkov, pažeráka a obličiek. Záver: Presné mechanizmy účinkov adipocytokínov v patogenéze onkologických ochorení zatiaľ nie sú známe, zdá sa však, že väčšina z nich pôsobí prostredníctvom proteínkinázových signálnych ciest. To otvára nové cesty v liečbe malignít obličiek. V tomto smere však budú potrebné ďalšie klinické štúdie.
onkogenéza obezita leptín adiponektín adipocytokíny
Klin.urol. 2008; 4 (2-3): 101-106
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by