Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Obezita, diabetes a črevný mikrobióm
Simona Horná, Renáta Michalová, Juraj Krivuš, Peter Galajda, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Črevný mikrobióm, označovaný aj ako superorgán, zohráva významnú úlohu pri vstrebávaní živín a minerálov, syntéze enzýmov, vitamínov, aminokyselín a produkcii mastných kyselín s krátkym reťazcom. Zároveň sa podieľa na regulácii motility a vaskularizácie gastrointestinálneho traktu. Je známe, že dysbióza črevného mikrobiómu je predispozíciou na rôzne nielen gastrointestinálne poruchy (napríklad nešpecifické črevné zápaly, kolorektálny karcinóm), ale aj na ochorenia ako ateroskleróza, nealkoholová steatohepatitída, porucha metabolizmu glukózy
a obezita. Na interakcii medzi črevným mikrobiómom a metabolizmom jedinca sa spolupodieľa hlavne metabolizmus žlčových kyselín, mastných kyselín s krátkym reťazcom, metabolická endotoxémia a narušenie črevnej permeability. Podrobnejšie pochopenie mechanizmu interakcie medzi črevným mikrobiómom, obezitou a diabetom mellitom 2. typu by mohlo pomôcť nielen pri vývoji nových liečebných modalít, ale aj pri zlepšení preventívnych stratégií týchto závažných zdravotných problémov. Ide o zložitú a neustále rozvíjajúcu sa tému presahujúcu obsah nášho prehľadu, preto sme sa snažili v nasledujúcich riadkoch aspoň priblížiť najdôležitejšie a najnovšie poznatky z danej problematiky.

Obesity, diabetes and gut microbiome
The gut microbiome, known as the superorgan, plays an important role in the absorption of nutrients and minerals, the synthesis of enzymes, vitamins, amino acids and short-chain fatty acids. It is also involved in the regulation of motility and vascularization of the gastrointestinal tract. As we know dysbiosis is a predisposition to various not only gastrointestinal disorders (such as nonspecific inflammatory bowel diseases, colorectal cancer), but also to diseases such as atherosclerosis, non-alcoholic steatohepatitis, glucose metabolism disorder, obesity or metabolic syndrome. The metabolism of bile acids, short-chain fatty acids, metabolic endotoxemia, and impairment of intestinal permeability are involved in the interaction between the intestinal microbiome and the human metabolism. A more detailed understanding of mechanism of the interaction between microbiome, obesity and type 2 diabetes mellitus could help not only in the development of new treatments, but in improving preventive strategies for these serious health problems. This is a complex topic that goes beyond the content of our report, so in the following lines we tried to at least bring important and latest knowledge from the issue.
Keywords: obesity, type 2 diabetes mellitus, short-chain fatty acids, metabolic endotoxemia, probiotics
obezita diabetes mellitus 2. typu mastné kyseliny s krátkym reťazcom metabolická endotoxémia probiotiká
Interná med. 2021; 21 (7-8): 335-339
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by