Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Obštrukčné spánkové apnoe a jeho dôsledky pre kardiovaskulárne ochorenia
Zuzana Dorková, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Epidemiologické štúdie z posledných rokov ukázali, že obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je nezávislým rizikovým faktorom rozvoja artériovej hypertenzie, cievnych mozgových príhod a ischemickej choroby srdca. U pacientov so zlyhaním srdca je OSA rizikovým faktorom progresie dysfunkcie ľavej komory. V patogenéze nepriaznivých kardiovaskulárnych dôsledkov OSA zohrávajú kľúčovú úlohu nasledujúce mechanizmy: aktivácia sympatikového a pokles aktivity parasympatikového nervového systému v dôsledku intermitentnej hypoxémie a zobúdzacích reakcií, zvýšenie afterloadu ľavej komory pri opakujúcich sa vzostupoch systémového krvného tlaku pri ukončení apnoe a endotelová dysfunkcia. V súčasnosti je výskum kardiovaskulárnych dôsledkov OSA zameraný tiež na sledovanie vzťahov medzi závažnosťou spánkových porúch dýchania a oxidačným stresom, systémovým zápalom, hormonálnymi zmenami a zmenami hemokoagulácie. Základom liečby spánkového apnoe je pravidelná aplikácia neinvazívnej ventilácie počas spánku. U pacientov s koexistenciou spánkového apnoe a zlyhania srdca je potrebné optimalizáciou farmakologickej liečby docieliť aj zníženie sympatikovej aktivity a krvného tlaku.
spánkové apnoe sympatikový nervový systém endotelová dysfunkcia artériová hypertenzia zlyhanie srdca cievne mozgové príhody
Interná med. 2006; 6 (2): 67-70
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by