Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Očkovanie proti hpv z pohľadu dôkazov dlhodobej účinnosti a bezpečnosti
Miloš Jeseňák, Anna Šujanská, Oľga Červeňová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Úvod: Infekcia ľudskými papilomavírusmi (HPV) je najčastejším pohlavne prenosným ochorením u ľudí. Je asociovaná s rozvojom viacerých benígnych, ako aj malígnych stavov a chorôb. Vzhľadom na dokázaný onkogénny potenciál patrí HPV medzi závažné ľudské patogény. V súčasnosti existujú účinné možnosti prevencie HPV infekcie a jej následkov – očkovanie, ktoré je určené nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Materiál a metódy: Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť údaje týkajúce sa informovanosti o možnostiach očkovania proti infekcii HPV, získané dotazníkovou metódou na vzorke 432 adolescentiek (16,21 ± 1,7 roka). Štúdia bola realizovaná v rokoch 2010 a 2011 na ôsmich stredných školách na Slovensku. Respondentky odpovedali na tri základné otázky týkajúce sa HPV infekcie a možnosti jej prevencie očkovaním. Výsledky: Väčšina respondentiek (93,98 %) bola oboznámená s možnosťou očkovania proti HPV, pričom najčastejším zdrojom informácií boli médiá a lekár gynekológ (spolu 81 %). Napriek dobrej informovanosti o tejto problematike bolo zaočkovaných len 5,79 % dievčat. Záver: Napriek dokázanému preventívnemu účinku, ako aj výbornému bezpečnostnému profilu vakcín proti HPV je preočkovanosť na Slovensku stále nízka. Vzhľadom na najlepšiu účinnosť očkovania pri jeho realizácii v prepubertálnom období, kľúčovú úlohu v jeho odporúčaní zohrávajú všeobecní lekári pre deti a dorast. Nemenej dôležitými sú však aj lekári špecialisti, ktorí sa stretávajú s ochoreniami asociovanými s HPV. Svojím potenciálom zabrániť vzniku rôznych nádorových ochorení predstavuje očkovanie proti HPV jeden z najvýznamnejších objavov modernej preventívnej medicíny.
ľudské papilomavírusy nádorové ochorenia očkovanie onkogénny potenciál premalígne lézie ano-genitálnej oblasti prevencia
Klin. urol. 2014; 10 (3): 87-92
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by