Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Očkovanie v súvislosti s transplantáciou pečene
Zuzana Podmanická, Viera Rajčanová, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, Eliška Lovrantová, Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová- Selčanová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
V súčasnosti je zaznamenaný kumulatívny nárast počtu príjemcov solídnych transplantovaných orgánov v dospelej aj pediatrickej populácii. Častými komplikáciami pacientov na imunosupresívnej liečbe po transplantácii bývajú infekcie. Podieľajú sa na zvýšenej morbidite a mortalite pacientov, môžu viesť k rejekcii transplantovaného orgánu. Okrem cielenej antimikrobiálnej terapie sa treba venovať prevencii ochorení preventabilných očkovaním.

Vaccination in relation to liver transplantation
There is currently a cumulative increase in the number of recipients of solid transplanted organs in both adult and pediatric populations. Infections are frequent complications of patients on immunosuppressive therapy after transplantation. They are involved in increased morbidity and mortality of patients, leading to rejection of the transplanted organ. In addition to targeted antimicrobial therapy, it is important that prevention is applied by the vaccination of preventable diseases.
Keywords: vaccination, infections, immunosuppressed patients, liver transplantation
očkovanie infekcie imunosuprimovaní pacienti transplantácia pečene
Interná med. 2018; 18 (1): 18-23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by