Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Z klinickej praxe
Odporúčané dávkovacie režimy trospiumchloridu
Martin Franko
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Hyperaktívny močový mechúr predstavuje vážny medicínsky, ekonomický a sociálny problém. Je pomerne často sa vyskytujúce chronické ochorenie, ktoré sa mnohokrát vyskytuje vo vyššom veku. Anticholinergiká predstavujú liek prvej voľby vo farmakoterapii hyperaktívneho močového mechúra. Jedným z týchto liekov je trospiumchlorid, ktorý vďaka svojim farmakologickým vlastnostiam má minimálny vplyv na CNS a nemetabolizuje sa v pečeni, čím sa výrazne znižuje riziko interakcií s inými liekmi. Cieľom tohto článku je predstaviť optimálne dávkovanie trospiumchloridu v štandardnej a špeciálnej skupine pacientov.

Recommended dosage regimens of trospium chloride
Overactive bladder is a serious medical, economic and social problem. It is a relatively common chronic disease that often occurs in elderly age. Anticholinergics are the drugs of choice in the pharmacotherapy of the overactive bladder. Trospium chloride is one of them. Due to its pharmacological properties, it has a minimum effect on CNS, and it is not metabolized by the liver, thus significantly reducing the risk of interactions with other drugs. This article aims to present the optimal dosage of trospium chloride in a standard and special group of patients.
Keywords: OAB, overactive bladder, urgent urinary incontinence, urgency, antimuscarinics, trospium chloride
OAB hyperaktívny močový mechúr urgentná inkontinencia urgencie antimuskariniká trospiumchlorid
Klin urol 2020; 16 (2-3): 104 – 106
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by