Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Odporučené postupy v manažmente cervikálnych prekanceróz
E. Kúdela, j. Višňovský, l. Plank, a. Farkašová, v. Holubeková, z. Lasabová, K. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Autori sa v práci zaoberajú možnosťami sekundárnej prevencie a včasnej diagnostiky
prekanceróz a karcinómu maternicového krčka. V skratke uvádzajú odporučené
algorytmy vyšetrení pri jednotlivých typoch onkocytologických nálezov a prekanceróznych
lézií.
krček maternice prekancerózy onkologická cytológia kolposkopia HPV
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 103 – 109
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by