Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Oneskorené podviazanie pupočníka – pre koho je určené?
Z. Zimová, M. Zimová, L. Nandrážiová, M. Zibolen
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Počas uplynulého desaťročia sa uskutočnilo niekoľko štúdií, ktoré poukázali na dôležitosť správneho načasovania podviazania pupočníka. Placentárna transfúzia je účinný spôsob, ako zvýšiť objem cirkulujúcej krvi, hematokritu, saturáciu kyslíka v krvi a optimalizovať postnatálnu adaptáciu kardiovaskulárneho systému v závislosti od nástupu spontánneho dýchania. Existujú akceptované odporúčania na podviazanie pupočníka u donoseného novorodenca. Naopak, u predčasne narodeného a asfyktického novorodenca vyžadujúceho resuscitáciu je stále veľa nejasností ohľadom načasovania placentárnej transfúzie, patofyziológie postnatálnej adaptácie aj samotného mechanického a technicko-materiálneho vybavenia na oneskorené podviazanie pupočníka po spontánnom pôrode a predovšetkým po sekcii. V situácii, keď kľúčovú úlohu zohráva aj čas, je vhodnou alternatívou ručné vyprázdnenie krvi z pupočníka do dieťaťa (milking). S výnimkou nárokov na fototerapiu má placentárna transfúzia pozitívny efekt na novorodenca. Cieľom tohto prehľadu je poukázať na tieto pozitíva a ukázať, že oneskorené podviazanie pupočníka má byť súčasťou rutinnej praxe pri pôrode.
oneskorené podviazanie pupočníka placentárna transfúzia postnatálna adaptácia novorodenec
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 126 – 130
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by