Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Opakujúci sa HELLP syndróm v 22. gestačnom týždni
P. Kaščák, P. Antal, R. Gajdošík, M. Hlaváčik
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
V práci je prezentovaný prípad opakovaného výskytu HELLP syndrómu u jednej
pacientky, raz v 36. a druhý raz v 40. roku života, vždy v 22. gestačnom týždni.
V oboch prípadoch išlo o rýchly nástup a progresiu ochorenia, sprevádzaný typickými
klinickými prejavmi a laboratórnymi nálezmi. V oboch prípadoch bola gravidita
ukončená cisárskym rezom z vitálnej indikácie matky. Ani v jednom z prípadov
nedošlo k progresii ochorenia do I. stupňa HELLP syndrómu podľa mississippskej
klasifikácie. Upozorňujeme na možný, i keď zriedkavý, výskyt HELLP syndrómu
v skorom gestačnom týždni, pod hranicou viability plodu. V snahe znížiť riziko
materskej morbidity a mortality pri rýchlo progredujúcom ochorení je aj v nízkom
gestačnom týždni nevyhnutné voliť včasnú termináciu gravidity.
HELLP syndróm preeklampsia cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 214 – 217
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by