Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Operácie osteochondrózy krčnej chrbtice: „kto, komu, prečo, ako, čo?“
Andrej Džubera, Juraj Chochol, Róbert Illéš
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Operácie, resp. chirurgická liečba osteochondrózy krčnej chrbtice je potrebná cca u 30 % pacientov, ktorí pre klinické ťažkosti podstupujú liečbu. Buď sú to pacienti s neutíchajúcou bolesťou šije s propagáciou do záhlavia alebo hornej končatiny – radikulárneho (z nervového koreňa) charakteru, resp. jej návrat skôr ako do pol roka od preliečenia, prípadne postupujúca nešikovnosť a slabosť končatín v dôsledku poškodenia miechy, ktorá sa v priebehu mesiacov až rokov progresívne zhoršuje. Príznaky môžu byť aj zmiešané z poškodenia koreňov aj miechy. Bolesť je relatívnou indikáciou k operácii, slabosť, ktorá náhle vznikla, alebo progresívne postupuje, je absolútnou indikáciou k operácii. Pri bolesti je cieľom liečby zbaviť pacienta bolesti, alebo ju znížiť na prijateľnú mieru, pri slabnutí končatín sa za úspech liečby považuje už zastavenie zhoršovania, avšak u drvivej väčšiny pacientov dochádza aj k citeľnému, resp. merateľnému zlepšeniu. Operačná liečba je vykonávaná zväčša na špecializovaných pracoviskách – v drvivej väčšine na neurochirurgických, iba ojedinele liečbu degeneratívnych ochorení krčnej chrbtice vykonávajú ortopedické pracoviská a raritne aj pracoviská úrazovej chirurgie, nakoľko pri operácii je nevyhnutné priamo alebo nepriamo manipulovať s nervovými štruktúrami pri použití operačného mikroskopu, teda s nervovými koreňmi a miechou, s čím má neurochirurg podstatne väčšie skúsenosti, ako ortopéd alebo úrazový chirurg. Typ a rozsah operácie závisí od klinických príznakov, generátora bolesti alebo klinických ťažkostí a rozsahu poškodenia chrbtice. Cieľom je uvoľniť (dekomprimovať) nervové štruktúry a rekonštruovať, resp. zachovať anatomické a fyziologické funkcie chrbtice, ktoré boli prítomné pred operáciou. Nakoľko pri operácii odstraňujeme následok ochorenia (kompresiu nervových štruktúr, ktorá sa prejavila príznakmi), a nie jeho
príčinu (poškodzovanie chrbtice opotrebením), je účinok neurochirurgickej intervencie dočasný a keďže ochorenie sa vyvíja v čase, nie ojedinele je nutné po určitom čase zasahovať operáciou opätovne. Adekvátnym systémom preventívnych opatrení, včasnej diagnostiky, adekvátnej neurologickej a RHB liečby a následné liečebné a režimové opatrenia po operácii chrbtice, ak je táto nevyhnutná, môžu pacienta ochrániť pred ďalšími príznakmi z postupujúceho opotrebenia chrbtice. Preto úspešná liečba degenerácie krčnej chrbtice, podobne ako liečba všetkých degeneratívnych ochorení, je multidisciplinárna, systematická a komplexná.
krčná chrbtica, osteochondróza, spondylóza, chirurgická liečba
Neurológia 2015; 10 (1): 21-26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by