Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Orálny alergický syndróm v detskom veku
Miroslav Repko, Miloš Jeseňák, Vladimír Pohanka, Beáta Šoltýsová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Orálny alergický syndróm bol donedávna doménou dospelého veku, ale v posledných rokoch sa s ním čoraz častejšie
stretávame aj u detí. Vzniká na základe skríženej reaktivity medzi homológnymi alergénnymi komponentmi v potravinách
rastlinného pôvodu a peľoch tráv alebo stromov, postihuje teda pacientov primárne alergických na pele. Symptómy
tohto ochorenia sú väčšinou mierne a lokalizované v orofaryngovej oblasti. V ojedinelých prípadoch sa však môžu
objaviť aj systémové reakcie, dokonca anafylaxia. Najdôležitejším krokom pri akejkoľvek nežiaducej reakcii na potravinu
je určiť, či ide o neimunologicky podmienenú potravinovú intoleranciu, pravú potravinovú alergiu, pseudoalergiu
alebo sú prejavy výsledkom skríženej reaktivity. Od toho závisí ďalší diagnostický postup aj terapeutický manažment.
Predkladaný prehľadný článok prináša základné informácie o orálnom alergickom syndróme v detskom veku.
potravinová alergia orálny alergický syndróm detský vek
Pediatria (Bratisl.) 2016, 11 (4): 215-218
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by