Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Orgán zachovávajúce postupy v liečbe svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra
Ján Kliment, Ján Kliment ml.
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Štandardná liečba nádorov močového mechúra infiltrujúcich svalovinu zahrnuje neoadjuvantnú chemoterapiu s následnou
radikálnou cystektómiou a deriváciou moču. Radikálna chirurgická liečba je sprevádzaná zvýšenou morbiditou
a nepriaznivým vplyvom na kvalitu života, čo viedlo k zvýšenému záujmu o postupy zachovávajúce močový mechúr.
Liečebné modality zachovávajúce močový mechúr zahrnujú parciálnu cystektómiu s panvovou lymfadenektómiou,
transuretrálnu resekciu nádora v kombinácii s chemoterapiou a rádioterapiou. Sú presvedčivé dôkazy o tom, že liečba
zachovávajúca močový mechúr má akceptovateľné onkologické výsledky a zároveň ponúka pacientom zlepšenú kvalitu
života zachovaním funkčného močového mechúra a sexuálnej funkcie.
karcinóm močového mechúra radikálna cystektómia parciálna cystektómia chemoterapia postupy zachovávajúce mechúr
Klin. urol. 2016; 12 (3): 99-103
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by