Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Otrava dusitanom sodným pri suicidálnom pokuse
Samuel Nachtmann, Magdaléna Kovářová, Peter Jackuliak, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2021
Dusitan sodný je látka, ktorá pri požití toxickej dávky spôsobuje methemoglobinémiu, teda funkčnú anémiu. Suicidálna intoxikácia dusitanom sodným je v poslednom období na vzostupe pravdepodobne ako dôsledok jeho jednoduchej dostupnosti a charakteru toxicity. V našej kazuistike opisujeme prípad 19-ročného pacienta, ktorý v suicidálnom úmysle vypil roztok dusitanu sodného. Na centrálny príjem nemocnice ho priviezli pre hyposaturáciu a cyanózu, ktorá pretrvávala napriek oxygenoterapii. Laboratórne bola v krvi zistená hodnota methemoglobínu 54 % a pacient bol prijatý na JIS V. internej kliniky LF UK a UNB, kde bola začatá liečba metylénovou modrou, infúzna hydratačná terapia a oxygenoterapia. Pri spomínanej liečbe došlo druhý deň ku kompletnej reštitúcii zdravotného stavu a úprave hodnôt methemoglobinémie.

Sodium nitrite poisoning in a suicidal experiment
Sodium nitrite ingested at a toxic dose causes methemoglobinemia, i.e. functional anemia. Suicidal sodium nitrite intoxication has been on the rise in the last decade, probably due to its easy availability and nature of toxicity. In our work, we describe the case of a 19 years old patient who drank a sodium nitrite solution with suicidal intent. He was brought to the emergency room because of hyposaturation and cyanosis, which persisted despite the oxygen therapy. Laboratory tests showed a methemoglobin value of 54%, and the patient was admitted to the ICU of the 5th Department of Internal Medicine of the Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital Bratislava. We initiated the treatment with methylene blue, hydration infusion therapy and oxygen therapy. After this treatment, we observed the recovery of the clinical condition and the methemoglobinemia values adjustment on the second day.
Keywords: sodium nitrite poisoning, suicidal attempt, methaemoglobinaemia, cyanosis
otrava dusitanom sodným suicidálny pokus methemoglobinémia cyanóza
Interná med. 2021; 21 (6): 293-295
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by