Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Otrava vodou ako ojedinelá príčina hyponatrémie – psychogénna polydipsia
František Nehaj, Michal Mokáň, Juraj Sokol, Marianna Kubašková, Simona Horná, Jakub Benko, Martin Jozef Péč, Marián Mokáň, Peter Galajda
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Sodík je najviac zastúpený minerál v ľudskom organizme, ktorý je hlavným katiónom extracelulárnej tekutiny. Najčastejšou poruchou metabolizmu minerálov je hyponatrémia. Vo všeobecnosti príčiny hyponatrémie sú rôznorodé a môžu byť spôsobené medikamentóznou terapiou (diuretiká, heparín, opiáty, desmopresín, inhibítory protónovej pumpy) a chorobnými stavmi (hypotyreóza, hypokortizolémia, obličkové a hepatálne poškodenie). K menej častej a vzácnej príčine patrí psychogénna polydipsia. V tejto práci prezentujeme ojedinelú kazuistiku 25-ročnej ženy prijatej pre hyponatrémiu ťažkého stupňa zapríčinenú intoxikáciou vodou.
 
Intoxication of water as a rare cause of hyponatremia – psychogenic polydipsiaNatrium is the most common mineral in human organism and is very important cation of extracellular matrix. Hyponatremia is the most common electrolyte disorder. In general, the causes of hyponatremia are varied, ranging from certain medications (diuretics, heparin, opiates, desmopressin, proton pump inhibitors) and disease states (renal and liver impairment, hypothyroidism or cortisol deficiency). Psychogenic polydipsia belongs to very rare and not very often cause of hyponatremia. We present an interesting case report of 25 years old woman hospitalised with severe hyponatremia caused by intoxication of water.
Keywords: hyponatremia, natrium, intoxication of water, psychogenic polydipsia
hyponatrémia sodík otrava vodou psychogénna polydipsia
Interná med. 2019; 19 (1): 29-31
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by