Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Otravy muchotrávkou zelenou – amatoxínové intoxikácie. patogenéza, diagnostika a liečba
Svetozár Dluholucký, Mária Knapková, Mária Cibirová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2012
Otravy muchotrávkou zelenou a jej príbuznými druhmi húb – amatoxínové intoxikácie (AI) predstavujú aj v súčasnosti najzávažnejšiu formu intoxikácie biologickými látkami s vysokým stupňom úmrtnosti. Doterajšie diagnostické postupy sú ťažkopádne, terapia prevažne symptomatická, nejednotná a smerujúca k ortotopickej transplantácii pečene (OLTx). Autori od roku 1978 dodnes používajú minimálne modifikovaný protokol liečby zostavený na základe poznatkov o farmakokinetike amatoxínov (ATO), experimentálnych prác a klinických výsledkov, nazvaný podľa jednotlivých krokov akronymom RELDADKOM. Od roku 2004 zaviedli do diagnostiky AI metódu kvantitatívneho stanovenia alfa a gama amanitínov v sére (ATOs) a v moči (ATOu) metódou ELISA. Vyšetrenie bolo vykonávané ako statimové pre pracoviská celého Slovenska a súbežne s ním bola v pozitívnych prípadoch AI poskytovaná konzultačná služba v terapii uvedeným protokolom liečby. Autori prezentujú výsledky za roky 2004-2010 spolu s rozborom pozitívnych prípadov AI liečených na 21 pracoviskách SR. V uvedených rokoch bolo vyšetrených 302 suspektných prípadov, z nich pozitívnych 72 (68 ATOu ELISA, 4 spóry). Z nich zomreli dvaja pacienti, u troch bola realizovaná OLTx. U všetkých 5 došlo k zásadnej modifikácii protokolu (liečba bez megadávok PNC 4x, dehydratácia a renálne zlyhanie raz). Zhrnúc výsledky s protokolom od roku 1978 bola celková úmrtnosť súboru 104 AI (32 detí) 4,8 % a celkové failure rate (exitus + OLTx) 10,6 % pri prepustení pacientov ad integrum. Prezentovaný je návrh algoritmu manažmentu AI týmto konzervatívnym, OLTx predchádzajúcim spôsobom.
Otrava amatoxínmi liečebný protokol diagnostika amanitínu metódou ELISA
Interná med. 2012; 12 (3): 113-119
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by