Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ovplyvnenie krvného tlaku a glykemickej kompenzácie v prevencii makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií diabetu 2. typu
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2007
Diabetes mellitus 2. typu je spojený s približne trojnásobným výskytom kardiovaskulárnych ochorení, ako aj s výskytom mikrovaskulárnych komplikácií. Multifaktoriálne intervencie sa preto štandardne odporúčajú u týchto pacientov. Intervenčné štúdie sa zatiaľ zameriavali hlavne na jednotlivé rizikové faktory vaskulárnych komplikácií, ako sú hlavný ukazovateľ glykemickej kompenzácie hladina glykovaného hemoglobínu (HbA1c), zvýšené hodnoty krvného tlaku a zvýšená hladina LDL cholesterolu. Zatiaľ najdôležitejšia intervenčná štúdia UKPDS ukázala prínos lepšej glykemickej kompenzácie, ako aj agresívnejšej liečby hypertenzie v prevencii mikrovaskulárnych komplikácií diabetu aj kardiovaskulárnych ochorení. Pilotná štúdia Steno-2 zameraná na multifaktoriálne intervencie (glykemická kompenzácia, liečba dyslipidémie a hypertenzie) ukázala na malom počte diabetikov s mikroalbuminúriou prínos uvedených troch intervencií vykonávaných súčasne na rozvoj makrovaskulárnych aj mikrovaskulárnych komplikácií diabetu 2. typu. V blízkej budúcnosti budú ukončené dve štúdie s počtom randomizovaných diabetikov viac ako 10 000. Štúdia ACCORD sleduje efekt lepšej ako doteraz odporúčanej glykemickej kompenzácie, lepšej ako doteraz odporúčanej kontroly hypertenzie a možný význam pridania fibrátu k liečbe statínom v liečbe dyslipidémie. Jej výsledky budú k dospozícii v roku 2010. Štúdia ADVANCE sleduje efekt lepšej kontroly hypertenzie na báze antihypertenzívnej liečby zahŕňajúcej fixnú dvojkombináciu perindopril/indapamid, ako aj efekt dosiahnutia lepšej glykemickej kompenzácie liečebnými režimami zahŕňajúcej sulfonylureu gliklazid MR. Výsledky jej antihypertenzívneho ramena budú publikované v roku 2007 a antidiabetického ramena v roku 2008. Výsledky štúdií ADVANCE a ACCORD môžu mať implikácie pre klinickú prax vo vzťahu k cieľovým hodnotám krvného tlaku a HbA1c, ako aj vo vzťahu k liekom voľby používaných na dosiahnutie týchto terapeutických cieľov.
diabetes mellitus 2. typu mikrovaskulárne komplikácie diabetu kardiovaskulárne ochorenia liečba hypertenzie, liečba diabetu
Interná med. 2007; 7 (7-8): 383-392
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by