Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ovplyvniteľné rizikové faktory progresie diabetickej nefropatie
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2013
Diabetici s nefropatiou sú v rozvinutých štátoch najpočetnejšou skupinou z pacientov zaradených na liečbu nahradzujúcu funkciu obličiek (hemodialýza, peritoneálna dialýza, transplantácia obličky). Progresiu diabetickej nefropatie od včasného mikroalbuminurického štádia do neskorého štádia s výrazne zníženou glomerulovou filtráciou urýchľujú rizikové faktory, ktoré sú ovplyvniteľné optimálnou glykemickou kompenzáciou, antihypertenznou liečbou najmä inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo blokátormi angiotenzínových receptorov, primerane zníženým príjmom bielkovín, liečbou hyperlipoproteinémie a zanechaním fajčenia.
progresia diabetickej nefropatie optimálna glykemická kompenzácia antihypertenzívna liečba
Interná med. 2013; 13 (4): 171-176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by