Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ovplyvňuje krvácanie prognózu u akútnych koronárnych syndrómov bez elevácie segmentov st?
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Akútne koronárne syndrómy bez elevácie segmentov ST (NSTE AKS) sú spojené so závažnou prognózou a zvýšenou mortalitou. V liečbe sa významne uplatňujú kombinované antitrombotické režimy, ktoré znižujú výskyt ischemických komplikácií NSTE AKS. Sú však spojené s vyššou incidenciou krvácania. Krvácavé komplikácie zhoršujú tak krátkodobú, ako aj dlhodobú prognózu pacientov s NSTE AKS. V článku sa analyzujú skupiny pacientov so zvýšeným rizikom krvácania, zdôrazňuje sa potenciálna škodlivosť krvných transfúzií a poukazuje sa na potrebu preventívnych opatrení na zníženie výskytu krvácavých komplikácií.
akútny koronárny syndróm bez elevácie segmentov ST krvácanie krvná transfúzia
Interná med. 2008; 8 (3): 167-170
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by