Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Ženská urológia a urodynamika
Ovplyvňuje patomechanizmus stresovej inkontinencie moču výsledok implantácie transobturatórnej suburetrálnej pásky?
Martin Romančík, Ivan Lutter, Frederico Goncalves, Milan Obšitník
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Autori sa v práci venujú vplyvu patomechanizmu stresovej inkontinencie moču (SUI) na výsledok jej liečby implantáciou transobturatórnej pásky (TOT). Patomechanizmus SUI posudzujú na základe hodnoty abdominálneho únikového tlaku (VLPP). Za ukazovatele výsledku implantácie považujú zmenu kvality života operovaných pacientok (subjektívny výsledok) a zmenu množstva uniknutého moču (objektívny výsledok). Analýza súboru poukazuje na vysokú účinnosť implantácie TOT v liečbe SUI bez ohľadu na jej patomechanizmus.
abdominálny tlak implantácia TOT stresová inkontinencia výsledky liečby
Klin. urol. 2006; 2 (1): 18 - 24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by