Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Pacient s akútne dekompenzovaným chronickým srdcovým zlyhávaním – je vždy potrebná hospitalizácia?
Peter Solík
Epizóda akútnej dekompenzácie chronického srdcového zlyhávania je častou príčinou hospitalizácie. Rozlíšenie medzi pacientmi s nízkym rizikom komplikácií a mortality, ktorí môžu byť po úvodnom ošetrení prepustení do ambulantnej starostlivosti, a pacientmi s vysokým rizikom, ktorí potrebujú hospitalizáciu, je dôležité a spravidla veľmi komplikované. Rozhodnúť sa, či pacienta hospitalizovať, alebo nie, pomáhajú lekárovi viaceré stratifikačné systémy.

Patient with acute decompensated chronic heart failure – is hospital admission always necessary?
The episode of acute decompensation of chronic heart failure is a frequent reason for hospital admission. Distinguishing between patients with low-risk of complications and mortality who can be discharged after an initial treatment to outpatient clinic, and high-risk patients who need hospitalization is very important and generally very complicated. There are several stratification systems that help clinicians in the above decision-making.
Keywords: acute decompensated heart failure, emergency department, risk stratification, hospitalization
akútne dekompenzované srdcové zlyhávanie urgentný príjem stratifikácia rizika hospitalizácia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 146-150
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by