Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Pacient s aortálnou stenózou
Rudolf Uhliar
Incidencia aortálnej stenózy stúpa s vekom, v skupine pacientov starších ako osemdesiat rokov sa blíži k 10 %. Vznik symptómov u pacientov s aortálnou stenózou výrazne zhoršuje ich prognózu. Manažment pacientov vyžaduje znalosť diagnostických kritérií na posúdenie závažnosti aortálnej stenózy. Pri absencii farmakologickej liečby chirurgická náhrada aortálnej chlopne zostáva naďalej zlatým štandardom. V poslednej dekáde sa však presadzuje menej invazívny liečebný postup s transkatétrovou náhradou aortálnej chlopne s porovnateľnou mortalitou ako pri chirurgickom riešení AS. Nové klinické projekty zamerané na pacientov so závažnou AS s nízkym rizikom a zdokonalenie technického vybavenia môžu výrazne napomôcť používaniu TAVI širokému spektru pacientov s aortálnou chlopňovou chybou.

Patient with aortic stenosis
The incidence of aortic stenosis increases with age, affecting nearly 10% of the population older than 80. The development of the symptoms significantly worsens the prognosis of the patients. The management of such patients requires knowledge of the diagnostic criteria for examination of the seriousness of the aortic valve disease. Due to the absence of pharmacotherapy, surgical aortic valve replacement has still remained the gold standard treatment. In the last decade, transcatheter aortic valve replacement has been established as less-invasive option with comparable results. New projects focused on patients with severe aortic stenosis who are at low surgical risk. Also, the improvement of the technical equipment would help in broad implementation of the transcatheter aortic valve replacement in patients with aortic valve disease.
Keywords: aortic stenosis, surgical and transcatheter aortic valve replacement
aortálna stenóza chirurgická a transkatétrová náhrada aortálnej chlopne
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 130-133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by