Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Pacient s mitrálnou regurgitáciou
Andrea Andrášová
Mitrálna regurgitácia patrí v Európe na druhé miesto v rebríčku indikácií na operáciu chlopne a jej výskyt stúpa s vekom pacienta. Klinický obraz sa môže líšiť od pacienta k pacientovi – od asymptomatických až po symptómy závažného srdcového zlyhávania. Ambulantní kardiológovia sú často prví, ktorí mitrálnu regurgitáciu diagnostikujú. Na stanovenia diagnózy najčastejšie postačuje transtorakálna echokardiografia (TTE), ktorá zároveň poskytuje aj informácie o veľkosti a funkcii ľavej a pravej komory, ako aj tlaku v arterii pulmonalis. Medikamentózna liečba je zameraná na zníženie preťaženia ľavej komory, jej remodelácie a na liečbu zlyhávania ľavej komory. Hemodynamicky významné regurgitácie sa riešia chirurgicky.

Patients with mitral regurgitation
Mitral regurgitation rankes second in Europe for valvular surgery indication, and its incidence increases with the patient age. Patient presentation varies from asymptomatic to symptoms of severe heart failure. Ambulant cardiologists often are the first to detect mitral regurgitation. Transthoracic echocardiogram (TTE) is the most frequently used diagnostic method, and it also provides information about the size and function of the left and right ventricles, as well as about the pulmonary artery pressure. Medical management focuses on reducing cardiac overload, and remodeling and treating heart failure. Surgical management is reserved for severe regurgitation.
Keywords: mitral regurgitation, valvular disease, valve repair, surgery
mitrálna regurgitácia chlopňová chyba plastika chlopne operácia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 119-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by