Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Pacient s trikuspidálnou regurgitáciou
Stanislava Remišová
Závažná funkčná trikuspidálna regurgitácia predstavuje dôležitý problém v klinickej kardiológii vzhľadom na jej prevalenciu, nepriaznivú prognózu a závažnosť symptómov. V diagnostickom procese treba identifikovať základnú príčinu funkčnej trikuspidálnej regurgitácie. Súčasné smernice pre liečbu chlopňových chýb poskytujú odporúčania pre chirurgickú liečbu primárnej a sekundárnej trikuspidálnej regurgitácie. V posledných rokoch sa objavili transkatétrové intervencie na trikuspidálnej chlopni ako atraktívna alternatíva chirurgického riešenia.

Patients with tricuspid regurgitation
Severe functional tricuspid regurgitation represents an important problem in clinical cardiology – given its prevalence, adverse prognostic impact and symptom burden. In the diagnostic process, the underlying cause of functional tricuspid regurgitation needs to be identified. Current guidelines for the management of valvular heart disease provide recommendation to guide surgical intervention in primary and secondary tricuspid regurgitation. Over the last few years, trans-catheter tricuspid valve intervention has been emerging as an attractive alternative to surgery.
Keywords: tricuspid regurgitation, tricuspid valve, functional tricuspid regurgitation, treatment of tricuspid regurgitation
trikuspidálna regurgitácia trikuspidálna chlopňa funkčná trikuspidálna regurgitácia liečba trikuspidálnej regurgitácie
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 140-144
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by