Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Pacient s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon
Marcel Uhliar
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Pacienti s cirhózou pečene nezriedka podstupujú elektívny invazívny výkon, ktorý nesie riziko dekompenzácie cirhózy
pečene a zvyšuje pravdepodobnosť úmrtia pacienta. Na indikáciu pacienta sa využíva stratifikácia rizika (skórovacie
kritériá). Voľba chirurgickej techniky a optimálneho anestéziologicko-hemostazeologického manažmentu predstavujú
modifikované rizikové faktory. Paradigma, že cirhotický pacient je krvácavý, sa mení. Vývojom cirhózy pečene vzniká
nestabilné ekvilibrium, fluidokoagulačná rovnováha, ktorej labilita aj po malom inzulte ohrozuje pacienta rizikom krvácavých,
ale aj trombotických komplikácií. Cieľom tejto práce je definovanie zmien, ktoré sa týkajú perioperačného
manažmentu pacientov s cirhózou pečene, podstupujúcich operáciu. Identifikovanie rizikovej skupiny pacientov s cirhózou
pečene a použitie personalizovanej, tromboelastometricky (TEM) riadenej liečby porúch hemostázy má zásadný vplyv
na výskyt perioperačných krvácavých a trombotických komplikácií. Použitie tromboelastometricky riadenej hemoterapie
u rizikových pacientov v terminálnom štádiu cirhózy pečene, ktorí podstupujú veľký chirurgický výkon, je zároveň
efektívny a racionálny nástroj na zníženie perioperačnej morbidity a mortality.
cirhóza pečene chirurgický výkon tromboelastometria krvácanie trombóza
Interná med. 2015; 15 (9): 391-394
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by