Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pády v pokročilom veku a možnosti ich ovplyvnenia
Kristína Brázdilová, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Pády a úrazy v ich dôsledku sú jedným z mnohých závažných zdravotných problémov súčasnej prevažne staršej populácie a zároveň najčastejšou negatívnou udalosťou pozorovanou počas hospitalizácie najmä na geriatrických a rehabilitačných oddeleniach. Etiologické faktory, ktoré sa podieľajú na ich vzniku, aj možnosti prevencie sú multifaktoriálne. Zistilo sa, že uplatňovanie preventívnych opatrení dokáže riziko pádov a zároveň ich závažných následkov vo významnej miere znížiť.

Falls in the advanced age and possibilities to influence them
Falls and injuries as a consequence of them are one of many serious health problems of present prevailingly elderly population, and at the same time, the most frequent adverse event observed during hospitalisation namely in the geriatric and rehabilitation departments. Aetiological factors which contribute to their origination and also possible prevention of them are multifactorial. Application of preventive measures manages to lower the risk of falls and their dangerous consequences significantly.
Keywords: Falls, sarcopenia, vitamin D
pády sarkopénia vitamín D
Interná med. 2018; 18 (1): 6-8
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by