Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pagetov-von Schroetterov syndróm, klinický obraz, diagnostika a liečba
Svetlana Bodíková, Veronika Pokorná
Pagetov-von Schroetterov syndróm je trombóza v. axillaris a v. subclavia vzniknutá v súvislosti s opakovanou namáhavou aktivitou hornej končatiny. Kľúčovými faktormi pre jej vznik sú anatomické pomery hrudníka a opakovaná traumatizácia endotelu v. subclavia. Vplyv vrodených a získaných trombofilných stavov je nejasný. Najvhodnejšou základnou diagnostickou metódou je farebná duplexná sonografia, kontrastná venografia však ostáva zlatým štandardom v diagnostike. Počítačová tomografická venografia a magnetická rezonančná venografia sú porovnateľné s kontrastnou venografiou a stále viac sa využívajú. Samotná antikoagulačná liečba je nedostatočná. Správna liečená stratégia má pozostávať z katétrom riadenej trombolýzy, môže alebo má nasledovať včasná dekompresia hrudníka. Napriek výborným poznatkom o patogenéze a pokrokoch v liečbe je stále veľa pacientov suboptimálne liečených. Tento článok má zvýšiť informovanosť lekárov o rizikových faktoroch, etiológii a liečbe tohto pomerne zriedkavého ochorenia.

Paget-Schroetter syndrome, clinical features, diagnostics and treatment
Paget-Schroetter syndrome is axillary and subclavian vein thrombosis due to repetitive strenuous activity of the upper arm. The key factors involved in its initiation are anatomical abnormalities of the thorax and repeated trauma to the endothelium of the subclavian vein. The importance of inherited and acquired thrombophilic conditions remain unclear. The most suitable diagnostic method is color Doppler ultrasound, while contrast venography remains the gold standard for diagnosis. Computed tomographic venography or magnetic resonance venography are increasingly used, and can be compared to contrast venography. The anticoagulation treatment alone is not sufficient. Catheter-guided thrombolysis with/ without early thoracic decompression is the correct treatment strategy. Many patients still receive suboptimal treatment despite the vast knowledge on pathogenesis and advances in the therapeutic approach. The purpose of this article is to increase awareness of this rare disease, its risk factors and etiology.
Keywords: Paget-Schroetter syndrome, thoracic outlet syndrome, subclavian and axillary vein thrombosis
Pagetov-von Schroetterov syndróm thoracic outlet syndrom trombóza v. axillaris a v. subclaviae
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 153-155
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by