Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Panhypopituitarizmus u 37-ročnej ženy
Lucia Potocká, Vladimír Koščák, Ida Lapošová, Eva Žemberová, Mária Kardošová, Andrej Repovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Primárny hypopituitarizmus môže byť dôsledkom chirurgickej alebo radiačnej ablácie, nesekrečných či metastatických tumorov hypofýzy, infarktu a mnohých infiltratívnych či granulomatóznych procesov. Sheehanov syndróm (popísaný v roku 1937) alebo postpartálna nekróza hypofýzy je hypofýzová insuficiencia následkom excesívnych krvných strát po pôrode.
Interná med. 2007; 7 (1): 29-35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by